January 16th, 2005

А. Городницкий, «Жена французского посла»

א.גורודניצקי, "על אשת הקונסול הצרפתי"

לא חולם על מאיה ועל לאה,
על מולדת, עמק וגבעות:
בגינאה, חברה, בגינאה
בעיניי ראיתי נפלאות!
מקסימים אותנו הפספוסים
גל לוחש ודשא קטיפתי,
תנינים, דקלים והיביסקוסים
ואשתו של קונסול צרפתי!

משפות אני תמיד בורח,
אך את זה מבין בלוזעית:
הירך שלה כמו ירח,
החזה נראה כמו חזית!
בגללה איבדתי ת'איפוסים,
כי הקסימה אפריקה אותי:
תנינים, דקלים והיביסקוסים
ואשתו של קונסול צרפתי!

מה קורה לי, חברה, לא יודע,
מעשה מוזר ובלעדי:
לאור יום כמו סהרורי פוסע
וחולם חלום ב-DVD :
הוא שורף אותי כמו ארס צפע,
הוא בוער כמו אש בנשמתי:
בו מיטה זוגית פתוחה לשפע
ואשתו של קונסול צרפתי!

Теперь можно спокойно доделывать Баратынского.

(no subject)