March 14th, 2006

Московская серенада

Слова и музыка Вадима Седова
לא יודע מה סביליה גרנדה –
במוסקבה כולם מזמן רדומים,
רק אני דופק בקול סרנדה
לביתֶך, על חלונות אטומים.
נשמתי מתוך ערגה מפרכסת,
אַתּ תכירי את הלבוש העניו...
לא רוצָה להאזין במרפסת –
תפתחי לי יפחות ת'אשנב!

לא נוכל ולא חרמן, לא פושע,
אחלה גבר, ביצועים מדהימים,
אך חולם לצלול, להשתעשע
באוקיינוס מבטֶך התמים.
ליופיֶיך כל מחמאה לא מוגזמת,
אל תעשי לי כאן פרצוף מנוכר!
אין לָך ורד לתגמל את הזמר –
תזרקי לי לפחות ת'צבר!

אטמוספרה בעליל מתקררת,
האקלים כאן קצת שונה מספרד,
אפ על פי שתשוקתי רק גוברת,
לא מחשק לבדו כבר נרעד.
מנגב לי את הכפור מהמצח,
כמו זמיר צרוד מוציא סלסולים:
לא רוצָה להיות שלי אַתּ לנצח –
לפחות תהיי הערב שלי!
Я не знаю, как Севилья с Гренадой,
А в Москве уже все дрыхнут давно.
Только я один долблю Серенадой
В затворённое тобою окно.
Я тоскую под проёмом оконным -
Узнаёшь плаща можайский покрой?
Нет желания послушать с балкона? -
Ну так, форточку хотя бы открой!

Я - мужчина исключительных качеств -
Не развратник, не болтун, не шалун,
Но мечтаю окунуться, дурачась,
В океан твоих пленительных лун!
Ты действительно всех женщин прелестней, -
Ну не криви губу в надменном смешке!
Розы нет вознаградить мою песню? -
Кинь тогда хотя бы кактус в горшке!

...Здешний климат с барселонским в контрасте,
Стало, кажется, слегка холодать.
Я дрожу уже не только от страсти,
Но со страстью не могу совладать,
И звеню заиндевелой струною,
Заливаясь, как ночной соловей:
Не желаешь быть моею женою? -
Будь тогда хотя бы просто моей!

Психологи у белгородских крестьян

В сpеднем каждая девятая-десятая опpошенная семья живет на ypовне нищеты (из нескольких стандаpтных ваpиантов ими выбpан ответ "Живем очень бедно, не всегда даже едим досыта"), пятьдесят девять пpоцентов пpосто бедны ("Слава Богy, кое-как концы с концами сводим, скpомно питаемся, одеты в пpочное, но стаpое, новyю одеждy и что-нибyдь в дом не пpиобpетаем - нет сpедств"). То есть ypовень жизни семидесяти пpоцентов опpошенных сельских семей оказался неyдовлетвоpительным".
При этом:
"Каждый втоpой сказал, что емy не нyжен тyалет в доме. Двадцать восемь пpоцентов не видят необходимости в дyше, тpидцать пять - в легковом автомобиле. Шестьдесят пpоцентов ответили, что не стали бы pасшиpять свое личное подсобное хозяйство, даже если бы пpедставилась такая возможность. Такое же количество, шестьдесят пpоцентов, откpыто пpизнались чyжим людям (опpашивающим), что не считают воpовство зазоpным. А сколько еще пpосто постеснялись об этом сказать! Пpи этом значительное число "невоpyющих" отметили, что им пpосто нечего кpасть".


Очень интересный отчёт о поучительном социопсихологическом исследовании современных российских крестьян и о том, как же всё-таки удалось "научить их капитализму".
via rualev

(no subject)

Прочитал интересное объяснение того, почему молодёжь смеялась над пророком Элишей "иди, плешивый!" (Мел-II 2:23). Его учитель Элияѓу был "волосатым человеком" (Мел-II 1:8), а волосы ассоциируются с силой и достоинством (Шимшон, Авшалом). Элиша в пророческом плаще Элияѓу (2:13), но без его шевелюры выглядел странно, и у молодёжи возникали сомнения, может ли он быть достойным наследником учителя. Элиша тут же доказал, что может карать ослушников смертью не хуже, чем учитель, но сразу после этого начал делать и противоположное: устранять яды, делать воду пресной, возвращать потери - то, чем даже Элияѓу не занимался.

(no subject)

Одна из глав некоего большого современного библейского комментария называется "Возвращение топора".
(Режиссёр Питер Джексон, разумеется).